» powrót do aktualności

Wspomnienie o Arcybiskupie Józefie Życińskim

2011-02-11 10:23:02
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Józefa Życińskiego - naszego przyjaciela i nauczyciela.

Arcybiskup Józef Życiński współtworzył z nami m.in. projekt literacko-filmowy „Dekalog 89 +”. Jako patron honorowy „Dekalogu 89 +” wspierał nas swoją mądrą radą. Zawsze pełen życzliwości i zrozumienia polubownie rozstrzygał wszelkie spory ideowe młodych literatów i filmowców. Odszedł człowiek szlachetny, pełen dobroci i otwartości na problemy współczesnego świata.

Będzie nam Ciebie brakowało, Księże Józefie…

Zapraszamy do zapoznania się z przesłaniem Arcybiskupa Józefa Życińskiego do uczestników projektu literacko-filmowego DEKALOG 89 +.
http://www.youtube.com/watch?v=Wx8UGlFWybs