Studio Filmowe HARPOON FILMS

  • Studio Filmowe HARPOON FILMS działa w Gdyni w ramach Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON (www.operon.pl) i Fundacji Instytut Promocji Edukacji (www.fundacja-ipe.pl). W swoim dorobku ma już kilkaset filmów popularnonaukowych, edukacyjnych oraz  dokumentalnych. Na co dzień współpracuje m.in. z Telewizją Polską S.A. i Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
  • Dużym sukcesem zakończył się udział HARPOON FILMS w warsztatach Dragon Forum 2008. Studio rozpoczyna właśnie produkcję filmu dokumentalnego pt. „Kazimierz Prószyński – geniusz nr 129957”. Koproducentem filmu została m. in. Telewizja Polska S.A.
  • W 2009 roku Studio Filmowe HARPOON FILMS zrealizowało arcyciekawą ekspozycję o profesorze Jewsiewickim na 4-ech festiwalach filmowych w Polsce jako przedsięwzięcie promujące 100-lecie polskiego filmu. Projekt był realizowany przy współudziale Filmoteki Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (www.poczatkikina.pl).
  • Najważniejszym z realizowanych dziś przedsięwzięć HARPOON FILMS jest cykl krótkich fabuł „Dekalog89+” (www.dekalog89plus.pl).  Na etap literacki „Dekalogu 89 +” napłynęło ponad trzy tysiące opowiadań inspirowanych przykazaniami Dekalogu. Ich autorami byli młodzi ludzie urodzeni po 1989 roku. Na kanwie najlepszych tekstów powstało dziesięć krótkometrażowych filmów fabularnych. Pięć pierwszych filmów połączonych w film pełnometrażowy pt. „Dekalog89+ vol.1” zostało pokazywanych na 34. FPFF w Gdyni. „Dekalog89+ vol 2” jest przygotowywany na 35 FPFF w Gdyni.
  • Projekt „Dekalog 89+” jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz TVP Kultura.